Grenspaaltocht zaterdag 1 januari 2022
<- vorige tocht - volgende tocht ->
Rondje Hedwige-polder met Antonia: langs 269A (plaats-van) en 269B

NB:
- onderdeel van een project (vanaf juli 2016) om alle Belgisch-Nederlandse grenspalen én tussenstenen
opnieuw te fotograferen én de gps-coördinaten zo precies mogelijk te bepalen

005-afbeelding-plattegrond.png
(005-afbeelding-plattegrond)

Anderhalf jaar geleden hier voor het laatst geweest op 24-7-2020. Het terrein was al afgesloten voor de grondwerkzaamheden, geulen waren gegraven maar er stonden nog rijen populieren en ook het huis bij de Scheldedijk was nog niet afgebroken.
010-afbeelding-Satellietfoto Hedwige-polder sept-okt 2021.jpg
(010-afbeelding-Satellietfoto Hedwige-polder sept-okt 2021)

Hoe anders is het nu, we zien het op deze satellietfoto. Het terrein doorsneden met nieuwe watergeulen, de dijken deels afgegraven en alle bomen verdwenen.  Ook de laatste herinnering aan bewoning (het huis) is weg. De oude wegenstructuur is nog herkenbaa en wordt gebruikt door kiepwagens en dergelijke. Ook dat zal tzt verdwijnen als de dijken worden doorgestoken.
015-IMG_8494-96_stitch.jpg
2022-01-01 - 11:27:17 (015-IMG_8494-96_stitch)

Maar beginnen bij het begin, parkeren in de ZW-hoek en kijken hoe we over/langs de omheining kunnen komen.
De bomenrij op de achtergrond staat op de oude polderdijk en op het eind ervan staat gp269B.
020-IMG_8497.jpg
2022-01-01 - 11:29:02 (020-IMG_8497)

Dat is vrij gemakkelijk aan de Schelde-kant waar de omheining is omgevallen.
025-IMG_8499-02_stitch.jpg
2022-01-01 - 11:30:34 (025-IMG_8499-02_stitch)

We staan op de dijk van de polder. Toegang is verboden maar in het weekend durven we het wel aan. De bomenrij rechts leidt naar gp269B.
030-IMG_8504.jpg
2022-01-01 - 11:34:58 (030-IMG_8504)

De steeds weer terugkerende blikvanger tijdens onze tocht: de kerncentrale van Doel.
040-IMG_8509.jpg
2022-01-01 - 11:48:34 (040-IMG_8509)

Over de weg langs de Scheldedijk wandelen we naar het NO. Een deel van de dijk links is al afgegraven. Verderop gaan we de dijk op.
045-IMG_8512-20_stitch.jpg
2022-01-01 - 11:56:00 (045-IMG_8512-20_stitch)

Vanaf daar deze panorama-foto.
049-MVI_8522-512px.gif
(049-MVI_8522-512px)

Maar een veel beter beeld geeft deze gif-versie van een filmpje.
050-IMG_8523.jpg
2022-01-01 - 11:57:54 (050-IMG_8523)

De polder is leeg en desolaat geworden: zonder bomen en doorsneden door nieuwe watergeulen.
056-IMG_8531.jpg
2022-01-01 - 12:08:51 (056-IMG_8531)

In de verte
060-IMG_8530.jpg
2022-01-01 - 12:08:40 (060-IMG_8530)

passeert een imposant containerschip.
061-MVI_8528-512px.gif
(061-MVI_8528-512px)

Een tweede filmpje met het uitzicht over de polder.
070-IMG_8535.jpg
2022-01-01 - 12:17:50 (070-IMG_8535)

We dalen weer af naar de weg en zien deze 3 blokken waarvan we de functie niet weten.
075-IMG_8536.jpg
2022-01-01 - 12:20:13 (075-IMG_8536)

We zijn de bocht om en zien
080-IMG_8538.jpg
2022-01-01 - 12:21:13 (080-IMG_8538)

een over de dijk gewaaide boei.
085-IMG_8539.jpg
2022-01-01 - 12:22:34 (085-IMG_8539)

We zien weer een stuk afgegraven dijk met het
090-IMG_8540.jpg
2022-01-01 - 12:22:40 (090-IMG_8540)

restant van een watersluis.
093-IMG-20220101-WA0012.jpg
(093-IMG-20220101-WA0012)

We zijn aanbeland bij de plek waar anderhalf jaar geleden het laatste woonhuis nog stond.
095-IMG_8383.jpg
(095-IMG_8383)

Een foto uit 2019 laat zien hoe het landschap intussen is veranderd.
101-IMG_8550.jpg
2022-01-01 - 12:40:05 (101-IMG_8550)

Nu zijn we bij de voormalige plaats van gp269A. Is weggehaald in de 1e helft van 2020. Zou naar verluid weer teruggeplaatst worden na afloop van de werkzaamheden. Als we echter op de kaartjes kijken van het plan, dan lijkt het erop dat dit stuk dijk niet meer toegankelijk zal zijn. We zullen zien.
105-IMG_8546.jpg
2022-01-01 - 12:38:41 (105-IMG_8546)

Zoom-in richting gp269B op de dijk in de verre verte. De verticale streep die we zien is het overblijfsel van een soort paddenscherm die op de grens staat.
110-IMG_8547.jpg
2022-01-01 - 12:38:59 (110-IMG_8547)

We kunnen het vleermuizen-hotel onderscheiden op de oude polderdijk, iets naar links staat gp269B.
115-IMG_8548.jpg
2022-01-01 - 12:39:34 (115-IMG_8548)

De plaats van gp269A, kijkend naar het NW
120-IMG_8549.jpg
2022-01-01 - 12:39:50 (120-IMG_8549)

De plaats van gp269A, kijkend naar het ZO.
129-MVI_8551-512px.gif
(129-MVI_8551-512px)

En opnieuw laat een filmpje het allemaal nog het beste zien.
130-IMG_8552-54_stitch.jpg
2022-01-01 - 12:44:29 (130-IMG_8552-54_stitch)

We vervolgen op de dijk en komen niet veel verder
135-IMG_8555.jpg
2022-01-01 - 12:45:12 (135-IMG_8555)

deze camerapost tegen.
140-IMG_8556.jpg
2022-01-01 - 12:46:10 (140-IMG_8556)

Stukje verder dalen we af over deze dijk die tussen de Hedwige-polder en Prosperpolder ligt/lag en de naam Hedwig dijk heeft op oudere kaarten.
145-IMG_8557.jpg
2022-01-01 - 12:56:24 (145-IMG_8557)

Ons doel is de plaats van de voormalige tussensteen gp269Aa die echter ook in de 1e helft van 2020 is weggehaald. Ik verwacht dat deze niet meer teruggeplaats wordt want die zou midden in het nieuwe schorre/kwelder gebied komen te liggen.

We worden echter gestuit door de drassigheid en door sloten. We keren terug naar de Scheldedijk.
150-IMG_8558.jpg
2022-01-01 - 13:03:49 (150-IMG_8558)

Wat lastig te zien maar dit is dat 'paddenscherm' wat nog op de grenslijn ligt.
155-IMG_8559.jpg
2022-01-01 - 13:49:57 (155-IMG_8559)

We moeten nu wat meer moeite doen om buiten de omheining te geraken maar andere overtreders hebben een weilandheining al 'bewerkt'.
Op deze foto zijn we op de 'inlandse' nieuwe zeedijk aan de ZO-kant.
160-IMG_8560.jpg
2022-01-01 - 13:50:01 (160-IMG_8560)

Het zijn deze puinresten waar
165-IMG_8561.jpg
2022-01-01 - 13:50:13 (165-IMG_8561)

dit bord naar verwijst.
170-IMG_8564.jpg
2022-01-01 - 13:50:38 (170-IMG_8564)

Plattegrond van de ontpolderde polders als het klaar is. Is een stuk beter te zien en te duiden met deze brochure.
175-IMG_8565.jpg
2022-01-01 - 13:50:45 (175-IMG_8565)

De gesloopte boerderij
180-IMG_8566.jpg
2022-01-01 - 13:50:48 (180-IMG_8566)

was de Antoniushoeve. Je zou een geschiedenis willen schrijven van deze boerderij en de omringende polder. Vergane glorie. Op het internet vinden we nog wat achtergrond op deze pagina.
185-IMG_8567.jpg
2022-01-01 - 14:04:43 (185-IMG_8567)

Een fraaie plaatje maar wie is die vrome man eigenlijk? Het is Joost Vijd, een Vlaming uit de 15e eeuw die zich liet afbeelden op het Lam Gods van de gebroeders van Eyck en wiens familie een fortuin vergaarde door o.a. het inpolderen van kwelders langs de Schelde. Zie deze pagina.
190-IMG_8568.jpg
2022-01-01 - 14:05:47 (190-IMG_8568)

Nog eens bezoeken want nu gesloten: het infopunt over de ontpoldering.
195-IMG_8569.jpg
2022-01-01 - 14:18:38 (195-IMG_8569)

We hebben opnieuw een bocht beslecht en komen in NW richting bij dit hek aan.
200-IMG_8570.jpg
2022-01-01 - 14:18:45 (200-IMG_8570)

In de verte kunnen we gp269B al ontwaren naast het vleermuizenhotel. Maar ik herken het niet goed: de grenspaal stond toch pontificaal boven op de dijk?
210-IMG_8573.jpg
2022-01-01 - 14:19:57 (210-IMG_8573)

Maar eerst dit bord eens bekijken bij het pompstation.
215-IMG_8574.jpg
2022-01-01 - 14:20:03 (215-IMG_8574)

De nodige uitleg.
219-IMG_8572.jpg
2022-01-01 - 14:19:34 (219-IMG_8572)

We gaan weer het omheinde terrein in, dit hek is goed te doen.
220-IMG_8575.jpg
2022-01-01 - 14:23:03 (220-IMG_8575)

Verderop krijgen we een beter beeld
225-IMG_8576.jpg
2022-01-01 - 14:23:09 (225-IMG_8576)

van gp269B.
230-IMG_8578.jpg
2022-01-01 - 14:25:08 (230-IMG_8578)

En al verder lopend, zie ik wat er gebeurd is. De oude polderdijk met gp269B ligt er nog steeds maar wordt nu overtroefd
235-IMG_8580.jpg
2022-01-01 - 14:25:45 (235-IMG_8580)

door de nieuwe 'inlandse' zeedijk die aan de binnenkant is aangelegd.
240-IMG_8581.jpg
2022-01-01 - 14:25:54 (240-IMG_8581)

Zoom-in
245-IMG_8582.jpg
2022-01-01 - 14:26:33 (245-IMG_8582)

Deze foto laat zien dat we er niet rechtstreeks kunnen komen maar om de sloot heen moeten traversen.
250-IMG_8584.jpg
2022-01-01 - 14:27:41 (250-IMG_8584)

Maar eerst passeren we dit uitkijkpunt.
255-IMG_8586-93_stitch.jpg
2022-01-01 - 14:28:55 (255-IMG_8586-93_stitch)

Panorama-foto vanaf boven.
265-IMG_8596.jpg
2022-01-01 - 14:34:22 (265-IMG_8596)

Weer de nodige illustraties en uitleg. Dat doen ze hier wel goed.
270-IMG_8597.jpg
2022-01-01 - 14:34:55 (270-IMG_8597)

Overzichtsfoto's
275-IMG_8598.jpg
2022-01-01 - 14:35:09 (275-IMG_8598)

Wat ik hierboven steeds de 'inlandse' zeedijk noem, wordt hier betiteld als een ringdijk.
280-IMG_8599.jpg
2022-01-01 - 14:35:24 (280-IMG_8599)

En opnieuw de plattegrond van het plan.
284-IMG_8594.jpg
2022-01-01 - 14:31:00 (284-IMG_8594)

Het volgende hek kunnen omzeilen aan de slootkant.
285-IMG_8600.jpg
2022-01-01 - 14:39:56 (285-IMG_8600)

En zo lopen we met een boog naar
290-IMG_8602.jpg
2022-01-01 - 14:45:01 (290-IMG_8602)

het vleermuizenhotel
295-IMG_8604.jpg
2022-01-01 - 14:46:00 (295-IMG_8604)

en gp269B.
300-IMG_8606.jpg
2022-01-01 - 14:46:48 (300-IMG_8606)

Gp269B, het eerder genoemde uitzichtspunt op de achtergrond.
305-IMG_8607.jpg
2022-01-01 - 14:47:01 (305-IMG_8607)

Gp269B
310-IMG_8608.jpg
2022-01-01 - 14:47:14 (310-IMG_8608)

Gp269B
315-IMG_8609.jpg
2022-01-01 - 14:47:31 (315-IMG_8609)

Gp269B met het jaartal 1905, toen is de Hedwige-polder ingepolderd.

We wandelen over de dijk weer terug naar de auto. Einde van een mooie tocht, ook tot weemoed stemmend.