Virtueel langs de Duitse grens: grenspalen 095-103


Er gaat niets boven de wandelwerkelijkheid van grenspalen bewandelen. Virtueel wandelen is surrogaat. Deze pagina is een appetizer voor het echte werk. Elke maand laat ik een reeks grenspaalfoto's zien. Zo kun je in de loop van de tijd meelopen langs de bijna 900 grenspalen van Vaals tot aan de Dollard. Ik fotografeer meestal alleen de 'hele' nummers, daar tussenin staan nog vele tussenpalen die ik 'meepak' als het zo uitkomt of om andere redenen. De eerdere virtuele tochten langs de Duitse grens staan in "Het Archief", evenals alle tochten langs de Belgische grens.

We gaan verder met met de grenspalen 095-0103 langs de grens tussen Nederland en het voormalige koninkrijk Hannover.

Deze grenspalenreeks is voor een groot deel ook te vinden op de sites van Arjen Salverda: http://home.planet.nl/~salve013/home.html , Dick Waanders: http://www.opdegrens.eu en mogelijk Eberhard Gutberlett:  http://www.eberhard-gutberlett.de/
3 juli 2005: gp095 blijkt onvindbaar op een aarden wal. Bij de bewoner van het huis bij de grensovergang iets verderop navraag gedaan. Het blijkt dat gp097 vorig jaar verdwenen is en ook gp95 is er niet meer. Arjan Salverda laat een foto zien uit 2001 waarin alleen de top nog te zien is. Wellicht hebben we 'm toch nog over het hoofd gezien ondanks onze uitgebreide speurtocht op de heuvel ter plekke.


8 november 2006: gp095, tot mijn verrassing treffen we nu wel een grenspaal aan, een nummerplaatje ontbreekt. De foto van Arjen Salverda toonde een grenspaal die alleen nog met de kop boven de grond uitkwam. Dit is een herplaatsing, er is een gp132 hergebruikt (dat nummer is erop geschilderd), dit is een van de dubbelpalen 132 die vroeger bij Gramsbergen stonden.


Foto van Co Bieze van gp095, waarschijnlijk jaren '80. Je vraagt je af of hij er toch nog steeds zit, onder de grond.


En dit is een foto van gp095 uit het Jaarboek Twente 1972 uit het artikel "Tweantes muesjn eane" van Mr.K.D. Schönfeld Wichers, p.115-125. Deze grenspaal stond dus blijkbaar vroeger boven op de zandheuvel die aan de Duitse kant werd afgegraven totdat die naar beneden schoof. Daarna is ie blijkbaar ingegraven tot aan zijn verdwijning.
Aardig 'fait divers': die Mr.K.D. Schönfeld Wichers is een broer van de beroemde schrijver Belcampo (Herman Schönfeld-Wichers), zo wist Dick Waanders mij te melden.


gp096 (8 november 2006)


gp097 (8 november 2006), een foto van de plaats waar hij gestaan heeft. Arjen Salverda heeft op zijn site nog een foto uit 2001. Dick Waanders maakt op zijn site (http://www.opdegrens.eu) melding van deze verdwijning die in november 2004 plaats gevonden moet hebben.


gp097 in 1984 gefotografeerd door Co Bieze.


gp097t1 (8 november 2006)


gp098 (8 november 2006), dit is een oude Overijssel-Bentheim -grenspaal. Die hebben we meer aangetroffen.


gp098t1 (8 november 2006)


gp098t2 (8 november 2006)


gp099 (8 november 2006), ook zo'n Overijssel-Bentheim-paal.


We zoeken in de buurt nog naar een andere grenssteen, een oud drielandenpunt. We kunnen hem niet vinden. Daarom maar deze oude foto van Co Bieze met toelichting.


gp099t1 (8 november 2006), beide palen


gp099t2 (8 november 2006)


4 oktober 2006: gp100 kunnen we niet vinden op de NL-kant van de sloot (links op de foto, pakweg 20 meter vóór het bruggetje) ondanks nauwkeurige gps-bepaling.


Wel vinden we op deze datum een vierkanten betonnen blok ± 1x1 meter, 50cm hoog, wellicht de voet (ooit), vermoeden we.


Een maand later - op 8 november 2006 - zijn we er opnieuw. We weten intussen dat er een paaltje met het nummer 100 moet staan aan de Nederlandse kant van het voetstuk en die vinden we ook.


Foto van Co Bieze van gp100 uit de jaren '80


gp101 (4 oktober 2006): niet gevonden op 3-7-2005, nu staat er weer 'n granieten paal, echter met nummerplaatje 131!
Gp131 heb ik op 18-09-2006 NIET aangetroffen bij Gramsbergen. Om wat voor reden ook is hij daar weggehaald en herplaatst alhier.


gp101t1 (4 oktober 2006): ik zie 'n metalen pijp + 'n latje op de plek waar deze tussenpaal zou moeten staan volgens de gps. Dick Waanders meldde dat hij in februari 2006 hier nog een kleine granieten tussenpaal aantrof. Verder over de akker.


gp102 (4 oktober 2006), ingebeiteld 103 V. Deze staat meer zuidelijk dan volgens de topografische kaart, nl. waar de perceelscheiding NW gaat. Op de DE-zijde een zandafgravingsplas. De grens is hier volgens kadasterkaarten gewijzigd ooit. De grens tussen gp102 en de grensovergang Balderhaar werd rechtgetrokken. Gp103 werd naar die grensovergang verplaatst en de hulpstenen gp103t1 t/m 103t5 lijken verdwenen. Behalve gp103t5 want die staat hier. Zie de plattegronden hieronder.


Dit is een foto van gp102 van Co Bieze uit 1986, dit is dus duidelijk een andere grenssteen.


Dit is de oude situatie. Een aantal vroeger tussenpalen zijn weggestreept, inclusief hoofdpaal 103 zelf en gp102 blijkbaar ook.


De grenslijn is op deze plek dus rechtgetrokken. De tussenpalen zijn verwijderd en gp103 is verplaatst naar de grensovergang en blijkbaar is de originele gp102 verdwenen.


Deze uithoek van de grens ontbreekt vreemd genoeg op mijn oudere topografische kaarten. Maar ik heb toch wat gevonden. Eigenaardig is dat de grenslijn (de huidige) wel goed aangeven is maar dat de positie van gp103 en 102 niet goed is aangeven. Bovendien worden er nog tussenpalen vermeld die intussen verdwenen zijn.


Daarom dit plaatje uit Googlemaps gehaald. Aangegeven zijn de actuele posities van gp102 en 103 en met rood de huidige grenslijn zoals ik dat uit bovenstaande kadasterkaarten kan destilleren. Let wel: gp103 staat aan de zuidkant van de grensovergang.


gp103 (3 juli 2005), staat nu bij de grensovergang, vroeger stond hij dus meer naar het zuiden.

vBulletin stats