Virtueel langs de Duitse grens: grenspalen 128-138


Er gaat niets boven de wandelwerkelijkheid van grenspalen bewandelen. Virtueel wandelen is surrogaat. Deze pagina is een appetizer voor het echte werk. Elke maand laat ik een reeks grenspaalfoto's zien. Zo kun je in de loop van de tijd meelopen langs de bijna 900 grenspalen van Vaals tot aan de Dollard. Ik fotografeer meestal alleen de 'hele' nummers, daar tussenin staan nog vele tussenpalen die ik 'meepak' als het zo uitkomt of om andere redenen. De eerdere virtuele tochten langs de Duitse grens staan in "Het Archief", evenals alle tochten langs de Belgische grens.

We gaan verder met met de grenspalen 128-138 langs de grens tussen Nederland en het voormalige koninkrijk Hannover.

Deze grenspalenreeks is voor een groot deel ook te vinden op de sites van Arjen Salverda: http://home.planet.nl/~salve013/home.html , Dick Waanders: http://www.opdegrens.eu en mogelijk Eberhard Gutberlett:  http://www.eberhard-gutberlett.de/
gp128 (18 september 2006), staat onder een boom


gp128t1 (18 september 2006)


Aangetroffen (18 september 2006) aan de (Duitse) weg die parallel loopt aan de grenslijn tussen gp128t1 en gp129. Lijkt op een grenspaal maar er was geen enkele inscriptie te ontdekken op deze steen die gebruikt wordt om het huisnummer aan te geven. De grens loopt op de achtergrond langs het struikgewas.


gp129 (18 september 2006), was even omlopen maar gemakkelijk te bereiken


gp130 (18 september 2006)


gp131 is niet te vinden (18 september 2006), de plaats is echter duidelijk: op dit groene hoekje. In 2001 stond hij er nog, zo is te zien op de site van Arjen Salverda http://home.planet.nl/~salve013/home.html. Op 4 oktober 2006 ontdekken we echter dat deze gp131 is herplaatst op de plaats van de verdwenen gp101.


De beide verdwenen palen gp132 stonden hier bij de linkerpunt van het rietveld aan weerszijden van de grenssloot (18 september 2006). Ook deze grenspalen stonden er nog in 2001 volgens de site van Arjen Salverda. Op 8 november 2006 ontdekken we dat een van deze gp'n 132 is herplaatst op de plaats van de verdwenen gp095.


gp133 (11 november 2005)


gp134 (11 november 2005)


gp134t1 (11 november 2005)


gp135 (18 september 2006) met iets daarachter gp135t1. Dit soort pvc-grensmarkeringen hebben we al eens vaker gezien.


gp135t1 (18 september 2006)gp136 (11 november 2005)


de plaats van gp137 (11 november 2005), we konden deze grenssteen toen niet vinden.


Wel zagen we toen een NAM-grenspaal vlakbij zoals we die al eens eerder hebben aangetroffen op diverse plekken in het Noorden. Gaf de grenzen aan van het concessiegebied van de Nederlandse Aardoliemaatschappij (11 november 2005).


In de loop van 2006 kwam er nieuwe informatie binnen over gp137: men had deze gp uitgegraven, hij was onder de grond gezakt en we hadden er een foto van. In eerste instantie kunnen we hem niet vinden ondanks een redelijk exacte plaatsbepaling met de gps. Maar hij blijkt onder een laag hooi te liggen. Er is geen nummerplaatje te zien of ingebeiteld nummer maar dit kan niet missen, op de achtergrond gp137t1 en de NAM-grenssteen (18 september 2006).


gp137 (18 september 2006), close-up


gp137t1 (18 september 2006), vreemd genoeg hebben we die gemist op onze tocht van 11-11-2005. Ik kan hem ook niet terugvinden op een foto van die plaats. Wellicht later herplaatst/geplaatst.


gp138 (11 november 2005)

vBulletin stats